Pye Westminster radio på plass i TS 29

I 1971 fikk Byens trikker et nytt kommunikasjonssystem, med radiosamband. Nå kunne betjeningnen kall opp trafikkleder, og andre vogner ved behov. Dette høynet sikkerheten betydelig og gjorde sporveisdriften mer fleksibel. Det var særlig nyttig på Gråkallbanestrekningen. Disse radioene ble byttet ut tidlig på 1990-tallet, men vi har fått i gave et eksemplar slik at vi kan viser hvordan arbeidsplassen så ut. (Foto: Rune Kjenstad)