Graakalbanen nr 5 for egen maskin

I går, 13.12.2021 ble GB 5 prøvekjørt for første gang på mange år. Dette foregikk inne på Gråkalbanens verksted/vognhall. GB 5 ble levert under krigen og var bygget i Norge av Skabo med elektrisk utstyr fra Siemens. Den var i trafikk til 1973, så ble den arbeidsvogn. I 1978 ble den satt inn i rute mellom Lian-Munkvoll da sløyfa ble byttet. Da fikk den en motorfeil og ble deretter hensatt, men kunne kjøres på to motorer. Den ble overtatt som museumsvogn etter nedleggelsen i 1988. Restaurering begynte på 1990-talley, men stoppet opp. Ny oppstart ble 2013. Det har vært en omfattende jobb, men nå vet vi at det teksniske fungerer.

GB 5 for første gang for egen maskin utenfor vognhall Munkvoll (Foto: Jørgen Sæther).