Arbeid med GB 5 har fortsatt det meste av 2019.

Arbeidet med GB 5 har fortsatt også under covid 19. Noen måneder i vår stod det stiller, men utover høsten har det vært arbeidet en gang hver uke.

Graakalbanevogn 5 var en uke i november inne på GBs verksted
Elektriske ovner monteres og de benkene som har ovner under setet.