Daglig trikketur og trikkecafe på Lian fortsetter til 15.august.

Cafetrikk på Lian sidespor åpen daglig fra kl 12-17.