Sprinkleranlegg i Gammelhallen under arbeid

For tiden pågår et omfattende arbeid med å montere et sprinkleranlegg i den antikvarisk verdifulle Gammelhallen fra 1924. Arbeidet har medført en rekke rangeringer for å frigi et helt spor hvor arbeidene kan pågå. Etter tur har alle de tre sporene vært helt tomme for vogner.