Arbeid med Graakalbanevogn nr 5 pågår på dugnad en dag hver uke

Arbeid på tak med nye kabler.

mange detlajer som skal på plass.