Strømmenvogn 29 godkjent for drift

29 på bygrensen 15 mars 2016 foto tore korsnesnr 29 på Lian 15 mars 2016 foto Tore korsnes
Nr 29 ble prøvekjørt 15 mars og er nå godkjent for drift. Bilde fra Bygrensen og Lian. Foto: Tore Korsnes.