Vogn 19 på museet

Strømmenvogn nr 19 er tatt ut av drift grunnet rustangrep på enkelte gulvbjelker, og er derfor nå blitt statisk museumsvogn. Den har byttet plass med GB tilhenger nr 54 som har vært utstilt i en årrekke. Boggiene til nr 19 er i orden, uten feil, men bør helst ha en revisjon før de kan benyttes. Nr 19 fikk to ubrukbare boggier til sin nye tilværelse som statisk museumsvogn. Driftsvogn for tiden er nr 22, men det jobbes nå med å få nr 29 i drift, slik at man til en hver tid har to kjørbare strømmenvogner.

Nr 19 inne på museet

Nr 19 inne på museet

Vogn 19 i vognheisen.

Vogn 19 i vognheisen.

Boggiene fra nr 19 var i orden, og ble spylt rene før de ble rullet inn på verkstedet

Boggiene fra nr 19 var i orden, og ble spylt rene før de ble rullet inn på verkstedet