Prosjekt GB 5 – interiørarbeider og tekniske arbeider i Trondheim

Mye arbeid må gjøres i kupeen. Dette inkluderer også nytt lysanlegg og nye kabler til ovnene.

Mye arbeid må gjøres i kupeen. Dette inkluderer også nytt lysanlegg og nye kabler til ovnene.