Turtrikk

Hele 121 ganger ble museumstrikkene kjørt i chartertrafikk i 2012. De aller fleste turene går til Lian.

Om sommeren er det godt med kjøring for cruisebåtoperatørene, da går trafikken både opp og ned som regel. Som oftest er det strømmenvogn med belgisk tilhenger – «Leopold» – som benyttes, men det har blitt et stigende antall på Gråkallbanevogn 7, som er en forstadsbanevogn med kupedører, og som gir turen et noe annet preg. Turtrikken eies av SHF og av Gråkallbanen, og har egne hjemmesider man kan besøke når man tenker på å bestille en tur med en gammel trikk.

Vogn 22 på Ugla stasjon, hvor vognsettet er på vei ned til Munkvoll etter endt oppdrag

Vogn 22 på Ugla stasjon, hvor vognsettet er på vei ned til Munkvoll etter endt oppdrag