Utvendig vedlikehold av Gammelhallen

I løpet av sommer og høst 2012 har samtlige småvinduer på Gammelhallen blitt kittet og malt. Videre har vi byttet ca. 300 meter ytterbord og ca. 155 meter underbord.

Mye er gjort, men mye gjenstår på den gamle vognhallen. I dag er dette den eneste av byens vognhaller, eller trikkestaller om du vil, som stadig brukes til formålet. Den ble oppført til Graakalbanens åpning i 1924.

Gammelhallen har fått en liten ansiktsløftning. (Foto: Rune Kjenstad).

Gammelhallen har fått en liten ansiktsløftning. (Foto: Rune Kjenstad)

Gammelhallen har fått en liten ansiktsløftning. (Foto: Rune Kjenstad)

Gammelhallen har fått en liten ansiktsløftning. (Foto: Rune Kjenstad)