Sidesporet på Lian

Sporveishistorisk forening har tatt på seg å legge tilbake sidesporet på Lian stasjon.

For et par uker siden la ivrige medlemmer på plass hele det 40 meter lange sidesporet. Som assistanse hadde vi innleid maskin og en dyktig maskinfører. Gråkallbanen spanderte skinner og sviller. I løpet av to kvelder var sporet på plass. Nå gjenstår bare å legge pukk langs sporet. Sidesporet er nyttig når det kjøres chartervogner fordi en kan kjøre seg til side og la rutevogner passere uhindret forbi. Når det kjøres turer med cruisebåtpassasjerer på sommers tid hender det at bussene kommer for sent til Lian og da kan chartertrikken kjøre seg inn her og vente.

Ivrige medlemmer av Sporveishistorisk forening legger tilbake sidesporet på Lian stasjon. (Fotograf: Rune Kjenstad)

Ivrige medlemmer av Sporveishistorisk forening legger tilbake sidesporet på Lian stasjon. (Fotograf: Rune Kjenstad)