Nytt medlemsblad og nytt skilt

  • Medlemsbladet Lokaltrafikk er ferdig trykket og sendt ut til medlemmene.
  • Nytt skilt, «SPORVEISMUSEET», er montert på veggen mot Palermo, til erstatning for det gamle som gikk tapt i vinterstormene.